Politikerbesök

Under torsdgsförmiddagen hölls en EU-Panel på Täljegymnasiet där b la Marita Ulvskog deltog

Inför det stundande EU-valet i maj hade Täljegymnasiet anordnat en EU-panel där representanter från de olika riksdagspartierna var representerade. Eleverna i årskurs 2 och 3 hade, tillsammans med sina lärare i samhällskunskap, förberett frågor som de ställde till politikerna.