Film om bättre villkor inom Järna hemtjänst

omsorgspersonal med en äldre man

Tidiga resultat för arbetet för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen börjar nu skönjas. Projektet har försökt fånga utvecklingen genom denna film som beskriver hur medarbetarna uppfattar att insatserna påverkat deras arbetsvillkor.

En uppföljning som gjorts av pilotprojektet team i teamets första fem månader visar att kvalitén i hemtjänstens leverans ökar, verksamheten kostar mindre och medarbetarna vittnar om bättre arbetsvillkor.

Team i teamet

Bättre arbetsvillkor inom Järna hemtjänst