Fler lagändringar krävs för att stoppa svartkontrakten

”Vi vill opinionsbilda för att driva på lagändringar för att stävja problemen med svarta kontrakt och olovliga bostadsuthyrningar”. Det var budskapet när kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) på tisdagen inledde årets Almedalsseminarium

Den svarta bostadmarknaden har blivit ett omfattande samhällsproblem som bidrar till segregation och utanförskap och en rad andra konsekvenser. Idag fortsätter den att växa då efterfrågan på bostäder är större än tillgången. Kriminella sätter andrahandsuthyrningen i system för att för att tjäna pengar, tvätta pengar och öppna dörrar till välfärdsystemet.

– Alla pratar idag om integration och utsatta bostadsområden, gängkriminalitet och allt möjligt, sa Boel Godner. Vi i Södertälje pratar om orsakerna till att det blir så, inte bara fler poliser. Vi tittar på orsakerna och har funnit några lagändringar som måste komma till för att få bukt med de här problemen.I Södertälje har kommunens bostadsbolag Telge bostäder sedan flera år arbetat aktivt för att skärpa kontrollen av hyreskontrakten i syfte att upptäcka svartkontrakt och andra olovliga uthyrningar. Det har handlat om att utreda fall där tips eller misstankar om att olovliga uthyrningar förekommer, men också om systematiska kontroller av beviljade andrahandsuthyrningar. Skärpningen har gett resultat, vid utgången av 2019 beräknar Telge att fem procent av hyresbeståndet har återgått till den ordinarie bostadskön.

– Det här är inte unikt för Södertälje, det händer överallt, sa Juan Copovi-Mena, vd Telge AB. I Södertälje har vi däremot försökt att göra något åt det och påverka för att få en ändring till stånd. Det är inte alla kommuner och bostadsbolag som gör det men vi gör det för att vi tycker det är viktigt. Ändringar har redan införts gällande hyreslagen och EBO. Men dessa är tandlösa och inte tillräckliga. Det finns mycket mer att göra.

En expertpanel bestående av folkbokföringsansvarige Tobias Wijk på Skatteverket, Juan Copovi-Mena och lokalpolisområdeschef Max Åkerwall resonerade kring hur man kan hantera misstänkt fusk och vilka verktyg som behövs ha för att intensifiera arbetet.

Tobias Wijk poängterade att Skatteverket inte är den instans som får de första indikationerna på allvarligt missbruk av hyreskontrakt.

– Det som är en stor utmaning för oss handlar om att sortera ut och riskvärdera ärenden för att träffa rätt. Det handlar om att det krävs information - vilka ska vi granska mer? Vi behöver informationsdelning mellan myndigheter men också samverkan.

Från polisens sida finns problematiken i det vardagliga arbetet, till exempel vid gripanden och i passkontroller. De har i flera år samarbetat med Telge och flera myndigheter för att komma åt problemet.

– Det är först när vi delar informationen och gör gemensamma prioriteringar som vi kommer vidare, sa Max Åkerwall. Framgångsfaktorn är att arbeta gemensamt. I Södertälje är man beredd på att säga som det är och gemensamt kroka arm och göra det här ihop. Vi sopar inget under mattan utan lyfter upp det till ytan.

Max Åkerwall framhöll också hur lukrativt kriminaliteten är med stora pengar i omlopp. Utsattheten är påtaglig för de som utsätts för detta, eftersom de är i en beroendeställning. Det handlar om grov organiserad brottslighet i stor omfattning.

Både Juan Copovi-Mena och Tobias Wijk poängterade vikten av att hitta närmare samarbeten för att bli ännu mer effektiva och kunna agera tidigt, inte minst med de sociala myndigheterna. Idag får inte sociala myndigheter dela information av sekretesskäl, även om de ser problemet.

Sedan några veckor tillbaka finns regeringens beslut om åtgärder mot handel med kontrakt och olaglig andrahandsuthyrning. Den nya lagen inskränker bytesrätten (en person måste bott i lägenheten minst ett år innan byte får ske) och inför hårdare regleringar för andrahandsuthyrning. Dessutom kriminaliseras nu köp av hyresrätter (tidigare var endast försäljning olagligt). Men räcker dessa lagändringar eller måste man göra mer?

Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen, efterlyste ett bredare grepp om problematiken. Det finns en logik i hur det ser ut idag, och det är viktigt att man ser den större bilden.

– Man diskuterar symptomen men inte sjukdomen. Sjukdomen är att vi har en hyresreglering, då blir hyresrätter väldigt värdefullt. Det leder till två saker, dåligt resursutnyttjande av boendeyta och det andra är svarthandel och ovanpå detta kommer den befintliga befolkningsökningen.

Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, menade att det grundstrukturella problemet är att bostadsbyggandet under lång tid inte har varit tillräckligt.

– Så länge vi har brist på bostäder så kommer problemet att finnas kvar. I synnerhet under de senaste årens befolkningsökning har vi inte anpassat samhället för bostadsökningen. EBO har gjort saken etter värre. De nya lagändringar som har gjorts handlar om att de personer som följer lagen tar sikte på. Lagen är för de laglydiga.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot och ledamot civilutskottet lyfte frågan om sekretess för att stävja problemet.

– Det handlar om avvägningen integritet och individens rätt att inte bli utlämnad mot de samhällsmässiga intressena. Det här är en fråga som skär rakt genom de flesta politikområdena och handlar inte bara om bostadspolitikens område.

– Jag håller inte med om att bostadsbristen är orsaken till problemet, replikerade Boel Godner. Huvudskälet är våra dubbla system när det gäller flyktingmottagandet. Det här parallella bostadssystemet i Södertälje växte fram 2006/2007 när Södertälje stod för mer sex procent av Sveriges totala flyktingmottagande på grund av EBO-lagen.

Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar med att främja olika typer av samverkan mellan myndigheter och kommuner. SKL har ett antal nätverk för kommuner och regioner där frågor kring fusk och bedrägerier inom välfärdssektorn blir belysta.

– Det är ett bekymmer att man inte alltid är tillräckligt medveten om att detta försegår, och kanske inte talar så öppet om det. Vi pratar mycket om att ha en strukturerad samverkan med polismyndigheten, att arbeta nära varandra och ha en systematik i det man gör. Det behövs en tuffare lagstiftning då den tidigare inte var tillräcklig.

Vad behövs här och nu för att nå konkreta och snabba resultat?

Anders Lindberg tror på myndighetssamverkan och att använda sig av de möjligheter som finns i olika myndigheters maktmedel mot den ekonomiska brottsligheten.

– Det grundläggande problemet som alltid kommer att finnas i alla samhällen: om det råder brist på någonting då kommer det att följa brottslighet i det. Finns det för lite bostäder så kommer folk att trixa för att få bostäder. Man måste ta ett bredare grepp, man måste ta en bredare diskussion än att bara titta på EBO.

Anna Dahlberg:

– Det bör vara en anmälningsplikt om man ska ha inneboende i sin lägenhet. Man bör anmäla det till hyresvärden och det är också rimligt att man ska få tillstånd. Man behöver också se över hyresregleringar främst mot bakgrunden av dagens snabba befolkningsökning.

– Vi har aldrig sagt att EBO är det enda som ska stävja detta, sa Boel Godner. Det finns ett pärlband av lagstiftningar som vi tycker borde ändras eller förstärkas. Det här är något större än bara att det är bostadsbrist. Du väljer inte, du hoppar över ett steg i flyktingmottagandet för att du kan det i Sverige. Det kan du inte i andra länder, där slussas man ut i kommunerna på ett ordnat sätt.

– Myndighetsamverkan och en bra bostadspolitik men också de här sakerna som vi har förslagit kommer att behövas för att komma åt problemet, sa Boel Godner. Medvetandet om det, det är först nu som man har upptäckt det i Stockholm och på andra ställen.

Alexander Rosenberg (M), kommunalråd i opposition, avslutade årets seminarium i Almedalen:

– Vi har en fin tradition i Södertälje att när det gäller de här tuffa frågorna så går vi ihop och alla partier står bakom. Det gäller också de förslag som Boel Godner har nämnt, pärlbandet av lagändringar till exempel inom folkbokföringen som vi tror behöver ses över.

– Precis som vi arbetar blocköverskridande i Södertälje för att hitta och lyfta upp problemen och för att komma till lösningar så är det något som har nämns av alla här idag – samverkan på alla plan som kommer att behövas. Vi måste hitta ett forum för samverkan över alla myndighetsgränser.

Moderator för årets seminarium i Almedalen var Catharina Bildt.