Forskning pågår!

Vilka möjligheter att få bestämma själv har egentligen de personer som får stöd? Kommundoktorand i Verksamheten för personer med funktionsnedsättning forskar om förutsättningar för makt och inflytande för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Susanne Larsson, kommundoktorand på Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF, har kommit drygt halvvägs i sina fem år långa forskningsstudier. Hon har just haft ett så kallat mitt-terminsseminarie på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Titel för seminariet var ”Små vardagliga beslut. Om förutsättningar för makt att själv bestämma för personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning”. Det är också temat för hennes forskning som innehåller tre delstudier; granskning av genomförandeplaner, observationer i gruppbostäder och intervjuer med personal.

Makt och förutsättningar för självbestämmande är centralt för insatser inom LSS och viktigt för målgruppen. Alla människor vill kunna påverka sin situation, säger Susanne. Det som kommer fram i forskningen kan användas till att skapa bättre förutsättningar för brukarinflytande, och för personalen. Förutsättningar för brukarinflytande, det kan vara visuellt stöd och kommunikationshjälpmedel, vet man också lönar sig i längden.

Susanne berättar att det hittills syns att en massa bra arbete utförs, att det finns en medvetenhet om rätten till att få bestämma över sig själv. Det syns också att saker kan förbättras t.ex. hur det arbetas med dokumentation och genomförandeplaner.

Susanne återkopplar regelbundet om sin forskning till personal ute i verksamheterna och på VFF:s årliga LSS-dag. När hon doktorerar kommer hela avhandlingen att finnas tillgänglig för den som vill läsa och veta mer.