God kvalitet och gott arbete på granskade skolor

Skolinspektionen har tittat på tre kommunala skolor i Södertälje. Dels har myndigheten gjort en kvalitetsgranskning av Wasaskolan och Stålhamraskolan, dels en tillsyn av Eneskolan.

Wasaskolan och Stålhamraskolan som genomgått Skolinspektionens kvalitetsgranskning fick högsta betyg på följande områden:

  • Undervisning
  • bedömning och betygssättning
  • trygghet och studiero.

På det fjärde området som kvalitetsgranskas, rektors ledarskap, når båda skolorna näst högsta betyg. Det medskick som skolorna får här är att jämställdhetsarbetet kan utvecklas ytterligare. Ingen av de två skolorna får lågt betyg på något område.

– Skolornas resultat i granskningen är imponerande, och jag är stolt över det arbete som pågår dagligen i våra verksamheter, säger verksamhetschef Jenny Stanser.

Tillsynen av Eneskolan – kvitto på gott arbete

Skolinspektionens fokus när de gör en tillsyn är att söka brister i verksamheten. Men myndigheten har inte hittat några brister på Eneskolan inom följande tillsynsområden:

  • undervisning och lärande
  • extra anpassningar och särskilt stöd
  • bedömning och betygsättning
  • trygghet
  • studiero
  • kränkande behandling
  • styrning och utveckling av verksamheten.

När det gäller tillsynsområdet grundläggande förutsättningar ser Skolinspektionen att skolan kan schemalägga lärare som arbetar med yngre elever bättre utifrån behörighet och ålägger skolan att se över detta.

– Tillsynen blir ett välkommet kvitto på det gedigna arbete som pågår på skolan, och vi har redan vidtagit åtgärder inför hösten för att ta itu med den synpunkt Skolinspektionen hade”, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör.