Hållbar framtid i fokus under årets Science Week

Onsdagen den 30 januari inleds Södertälje Science Week som i år har temat hur hållbara städer, jobb och möjligheter ser ut 2030. Näringsliv, studenter och allmänhet kan ta del av ett 80-tal seminarier och workshoppar av ett fyrtiotal arrangörer som tillsammans lyfter kunskapsstaden Södertälje.Under fyra dagar är forskning, utveckling, innovation och högre utbildning i fokus på Södertälje Science Park. Satsningen är ett samarbete mellan KTH, Scania, Astra Zeneca och Södertälje kommun i syfte att skapa större konkurrenskraft inom hållbar produktion på världsmarknaden. Södertälje Science Week engagerar hela Södertälje, från gymnasieelever och forskare till företagsledare.

– Att på olika sätt uppmuntra våra barn och unga till naturvetenskapliga utbildningar är en viktig uppgift. Det är en framtidsfråga för kunskapsstaden Södertälje, men också för svensk exportindustri. Det är genom samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga som vi verkligen kan kraftsamla kring forskning och utbildning, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun.

Det är många som kan ta del av Science Week men en av de prioriterade målgrupperna är just gymnasieelever. Under veckan ges elever möjlighet att äta lunch med representanter från KTH, Scania, Astra Zeneca och Södertälje kommun.  I programpunkten Inspiration för högre studier berättar unga medarbetare om sina yrken och i Innovation camp presenteras framtidsutmaningar för gymnasieeleverna i ett antal konkreta fall.

Södertälje kommuns programpunkter:

  • Öppna data och innovation – hur hänger det ihop?

  • Södertälje satsar för att bli framtidens kunskapsstad

  • Jakten på rätt kompetens – företagens möjligheter och utmaningar i Södertälje

  • Hur kan Internet of Things, IOT, bidra till att öka kvaliteten och förbättra effektiviteten inom den offentliga renhållningen?

  • En kunskapsstad för alla – framtida arbetskraft, den unga generationen och social hållbarhet

  • Hur kan näringsliv och yrkeshögskola kompentensförsörja Södertörn i framtiden?

  • Engineer Career Day 2019 – rekryteringsmässa för ingenjörer

Södertälje Science Week pågår från 30 januari till 2 februari. I årets program ingår ett 80-tal seminarier och workshoppar av ett fyrtiotal arrangörer. Det finns möjlighet för journalister att bevaka öppningen av Science Week och samtliga programpunkter.  Hela programmet finns tillgängligt här https://sscp.se/scienceweek/

Mer information:

Boel Godner, ordförande i kommunstyrelsen (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Eva Helén, utvecklingsstrateg Södertälje Science Park, 08-523 037 57, eva.helen@sscp.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje