Holmfastristningen har rengjorts av misstag

Under dagen har experter från Länsstyrelsen i Stockholm och Riksantikvarieämbetet inspekterat fornlämningen och bedömt att stenen inte är skadad och att det troligtvis handlar om en rengöring utfört av misstag.

”Det handlar troligtvis om en omild rengöring som utförts av misstag och i all vänlighet. I dagsläget vet vi inte hur detta har gått till. Men det är glädjande att stenen inte är skadad och kommer att återställas.” säger Emma Tibblin, stadsantikvarie på Södertälje kommun.

Inom kort kommer en stenkonservator återställa Holmfastristningen på uppdrag av Länsstyrelsen.

Läs mer om Holmfastristningen här: http://bit.ly/Holmfastristningen