2019

Infart till parkering via Storgatan i Järna öppnad igen

2019-06-19

Infarten till centrumparkeringen via Storgatan i Järna har öppnats igen. Södertälje kommun fortsätter dock att titta på andra möjligheter att minska biltrafiken i centrum.

Förra veckan stängdes infarten till p-platsen i Järna centrum, så att biltrafiken istället kör in via Åsgatan. Detta gjordes som en del i ett försök att minska trafiken på Storgatan, som är en gårdsgata där gångtrafikanter och cyklister ska ges företräde.

Provperioden skulle vara fram till 30 augusti, men nu avslutas den alltså i förtid och infarten är öppnad igen.

- Det här beslutet var inte tillräckligt förankrat i förväg hos handlare i centrum och därför valde vi att avbryta försöket i förtid. Däremot står vi fast vid vårt långsiktiga mål att minska biltrafiken på Storgatan och göra miljön i centrum trevligare och mer tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter, och fortsätter att titta på möjliga lösningar för detta, säger Hanna Klingborg, ordförande i Järna kommundelsnämnd.