Elever från Torekällgymnasiet hjälper till i Jamaica

Elever och lärare från Torekällgymnasiet och Wendela Hebbegymnasiet har i samarbete med biståndsorganisationen ”Projects Abroad” rest till Jamaica för att hjälpa invånarna i staden Mandeville.

Eleverna från Torekällgymnasiet bistår i arbetet för att motverka invånarnas dåliga hälsosituation genom att framförallt hjälpa till med att återuppbygga skolor och byggnader som är bristfälliga i sina sanitära lösningar eller har skadats i orkaner. Eleverna från Wendela Hebbegymnasiets estetiska program med inriktning estetik och media har i uppdrag att dokumentera projektet med bilder och film. Själva projektresan är en viktig del i den dokumentationen.

Läs mer här