2019

Kampanj för att få fler gode män och förvaltare

2019-11-25

Vill du själv eller någon du känner bli god man eller förvaltare? Nu genomför överförmyndarnämnden i Södertälje kommun en kampanj för att locka fler att bli god man eller förvaltare. Den 3 och 5 december 2019 arrangeras informationsträffar på Södertäljebyrån.

Välkommen till våra informationsträffar!

Tid: tisdag 3 december 2019 kl. 11.00-13.00 och torsdag 5 december 2019 kl. 15.00-17.00
Plats: Södertäljebyrån, Saltsjögatan 1. Vi bjuder på fika. Du kan anmäla ditt intresse för att bli god man eller förvaltare på plats. Eventet är gratis. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Är du - eller någon du känner intresserad av att bli god man eller förvaltare i Södertälje kommun? På informationsträffarna träffar du medarbetare från överförmyndarnämnden och personer som har uppdrag som god man eller förvaltare. De berättar om vad det innebär att vara god man eller förvaltare. Kom och ställ frågor. 

Vi behöver bli fler! Var med och gör en insats för någon annan!

Precis som många andra kommuner är Södertälje kommun i behov av fler personer som vill ta uppdrag som god man eller förvaltare. Du behöver inte ha några specialkunskaper för att bli god man eller förvaltare. Men det är bra om du är samhällsorienterad och har kunskaper om vardagsekonomi.

Du får betalt

Att vara god man är att göra en insats för en medmänniska. Det kan handla om att hjälpa till att sköta någons ekonomi eller avtal och att ta kontakt med myndigheter. Du får betalt - ett normaluppdrag ger cirka 1 000 kronor i månaden.

Du kan dela på ett uppdrag med andra gode män.

Här hittar du mer information

www.sodertalje.se/godman