Kickoff för mat och måltider inom äldreomsorgen

En av Södertälje kommuns viktigaste uppgifter är att utveckla välfärden inom äldreomsorgen. Den 16 maj gick startskottet för att utveckla maten och måltidsupplevelsen på vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter. Kickoffen öppnades av Pia Sjöstrand (S), äldreomsorgens ordförande och var en välbesökt förmiddag för politiker och kommunens medarbetare.

Förmiddagen innehöll föreläsningar om Livsmedelverkets råd, ”Bra måltider i äldreomsorgen” och det nya produktionskökets möjligheter, b la med  en ny matsedel. Vård- och omsorgsboendena visade goda exempel från dagens mat- och måltidssituationer.  Bra mat och måltider ska utgå från brukarens önskemål och erbjudas minst sex gånger per dygn. Kickoffen avslutades med en paneldiskussion med ansvariga chefer som var överens om att mat och måltider förutsätter ett lagarbete mellan olika professioner.  

Kickoffens deltagare fick med sig många goda exempel på bra dukning och matglädje. Deltagarna uppgav att de tog med sig inspiration, förväntan, nya idéer och insikter till den fortsatta utvecklingen av mat och måltider från kickoffen.