Kommunen upphandlar leverantör av hemtjänst

Södertälje söker en ny leverantör av hemtjänst. Avtalet med leverantören avslutades i våras varför en ny upphandling av sju procent av hemtjänsten behöver genomföras.

Totalt är 40 procent av det totala antalet hemtjänsttimmar i Södertälje upphandlade. Kommunens andel av hemtjänsten i egen regi motsvarar 60 procent av det totala antalet hemtjänsttimmar. Det nya avtalet börjar gälla 1 december 2019 och kommer gälla under 2 år+1 år.

Upphandlingen sker enligt LOU där leverantören tilldelas brukare utifrån deras önskemål och mån av plats hos leverantören. Upphandlingen annonseras i Tendsign.