2019

Kvalitetsutmärkelser prisade medarbetare

2019-11-20

Omsorgskontorets och socialkontorets kvalitetsutmärkelser har delats ut till medarbetare som med sitt engagemang för arbetet särskilt bidragit med utveckling och kvalité. Totalt delades åtta utmärkelser ut, tre på socialkontoret och fem på omsorgskontoret fördelade på de tre nämnderna.

Alla medarbetare och chefer inom socialkontoret och omsorgskontoret som vill lyfta fram och synliggöra sina eller andras insatser för att förbättra och utveckla våra verksamheter har kunnat skicka in nomineringar. Juryn har bestått av chefer på de två kontoren och fackliga representanter.

De som kunnat nomineras är individer, arbetsgrupper eller team som under det senaste året genom sitt mod, sin inspiration och sitt nytänkande vågat göra annorlunda och provat andra tillvägagångssätt i syfte att utveckla och förbättra för medborgaren och verksamheten.

Utmärkelsen ger ett stipendium på 5 000 kr för individuell utmärkelse och 10 000 kr för grupper som får utmärkelse.  Pengarna ska användas till inspiration och kompetensutvecklingen till exempel genom föreläsare, konferenser, personalutvecklande insatser med mera.

Vinnarna var:

Utmärkelsen riktar sig till enskilda medarbetare som genom sina insatser visat stort ansvar, inspirerat och bidragit till utveckling inom sitt område.

Hans Elfström.png

  • Årets eldsjäl socialnämnden: Hans Elfström

Martin Abrahamsson.png

  • Årets eldsjäl omsorgsnämnden: Martin Abrahamsson (på bilden Åsa Gren)

Raquel Lloclla.png

  • Årets eldsjäl äldreomsorgsnämnden: Raquel Lloclla

 

På ett nyskapande sätt har de nominerade förbättrat kvalitén för brukare/klienter eller anhöriga. Det kan vara utvecklat användandet av kvalitetssystem, rutiner, en metod, ett arbetssätt eller aktivitet som förbättrat upplevelsen av kvalitén av insatsen.

Jalena Randic, Raija Sjöblom.png

  • Årets utveckling äldreomsorgsnämnden: Jelena Randic, Raija Sjöblom

Nova, Siri och Vigor.png

  • Årets utveckling socialnämnden: Enheten Nova, Siri och Vigor

Mobila Teamet - boendestöd.png

  • Årets utveckling omsorgsnämnden: Mobila teamet-Boendestöd

 

Utmärkelsen riktar sig till arbetsgrupper som bidragit till utveckling för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö som skapar en arbetsplats där människor trivs och har det bra samtidigt som de kan verka för en utveckling av organisationen.

Verksamhetsstöd Holmfastvägen.png

  • Årets arbetsmiljö socialnämnden: Verksamhetsstöd Holmfastvägen

Pershagen hemtjänstgrupp.png

  • Årets arbetsmiljö äldreomsorgsnämnden: Pershagen hemtjänstgrupp