2019

Lunaträffen stänger på måndag på grund av fuktskador

2019-10-31

Telge fastigheter har upptäckt fuktskador i fastigheten där Lunaträffen, en verksamhet för medborgare över 65, håller till. Därför stänger Lunaträffen idag, den 4 november.

Telge fastigheter ska nu undersöka fastigheten på Gästgivaregatan 5 noga för att bedöma skadorna och vad som krävs för att lokalerna ska kunna användas igen.

Under den 4 och 5 november bemannar kommunen Lunaträffens lokaler klockan 9–14, så att de som håller på med ett arbete kan hämta det.

– Vi har ett bra samarbete med Telge fastigheter som ansvarar för lokalerna medan vi står för själva verksamheten. Telge fastigheter kommer att hitta nya alternativ för våra verksamheter och vi återkommer med besked när datum för detta är klart, säger Lena Karlsson Leksell, kvalitets- och utvecklingschef på omsorgskontoret.

De som brukar besöka Lunaträffen hänvisas tills vidare till mötesplatserna Morkullan och Bergvik. Öppettiderna på Morkullan och Bergvik är från och med den 4 november 9-15 måndag-fredag.