Magnitskijlag på gång i EU?

Diskussioner om en europeisk Magniiskijlag pågår. Det skulle i sådana fall innebära skärpta straff och sanktioner för de personer som bryter mot mänskliga rättigheter och penningtvätt.

2008 larmade den ryske revisorn Sergej Magnitskij om att ryska topptjänstemän var skyldiga till bedrägeri på mångmiljardbelopp. Magnitskij själv blev fängslad ,torterad och nekad vård vilket 2009 resulterade i hans död i Butyrkafängelset i Moskva.

Efter Magnitskijs larm infördes en lagstiftning med syfte att neka inresetillstånd och frysas tillgångar mot de personer som bryter mot mänskliga rättigheter eller som är misstänkta eller dömda för korruption.

Efter avslöjandet om att 150 miljoner kronor, från bla Swedbank, hade koppling till Magnitskij-fallet har nu en extern utredning påbörjats. Detta belopp skulle kunna vara en del av de skattemedel som försvann från Ryssland på 230 miljoner dollar, 2007.

Både Europaparlamentet och Europarådet har påkallat medlemsstaterna att inför Magnitskijlagstiftningen. Diskussionerna pågår även på EU-nivå kring att införa en europeisk Magnitskijlagstiftning.

Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M), uttrycker vikten av att lagstiftningen införs både på europeisk och nationell nivå. Han påpekar även att det är akut att så sker samt ger Sverige kritik för att ännu inte infört lagstiftningen.

Länder som infört Magnitskijlagen är bla: USA, Estland, Litauen, Kanada och Storbrittaninen.

Mer information kring detta kan du läsa på Europarådets hemsida