Mälarbron avstängd 23-24 mars

Sjöfartsverket kommer att utföra arbete under Mälarbron. Det innebär att bron kommer att vara avstängd från och med lördag 23 mars till och med söndag 24 mars. Bil- och busstrafik samt gående och cyklister kommer att hänvisas till annan färdväg. Ingen sjötrafik får heller passera denna tid på Södertälje kanal.

Nu kommer Sjöfartsverket att slutföra sitt arbete under Mälarbron med att byta ut ledverken i trä mot nya i stål. Dessa skyddar brofästena mot fartyg och kommer att föras ner på båda sidorna av kanalen.

Bron måste stå i öppet läge så att den 24 m höga pålningsmaskinen, som ska kunna utföra arbetet, ska få plats. Maskinen vibrerar ned de nya stålpålarna i bottenskiktet av kanalen, vilket medför ett mindre buller för stunden.

Sjöfartsverket har sökt och fått bullerdispens av Länsstyrelsen att arbeta mellan 07.00 och 19.00 båda dagarna. Innan arbetet med pålningen börjar på lördagmorgonen kommer kommunens utemiljöenhet att etablera för helavstängning. När Sjöfartsverket är klara med arbetet på söndag kommer utmiljöenheten att avetablera avstängingen och bron fälls ner igen.

Under dessa två dygn kommer biltrafiken ledas om till Saltsjöbron och gångtrafikanter kommer att hänvisas till Slussbron.

Busstrafik

SL/Nobina kommer att lägga om busstrafiken med omlagda körvägar och indragna hållplatser. De påverkade busslinjerna är: Linje 748, 751, 753, 758, 783, 791 (Keolis), 797, 978 och 979. En tillfällig ringlinje 757 inrättas och går Östertälje station-Bellmansvägen-Södertälje sjukhus-Sveagatan-Morabergs trafikplats-Fornhöjden norra-Östertälje station (endast i denna riktning). Linje 761 går Ritorp-Östertälje station och omvänt.

Se sl.se för mer information om busstrafik

Se Sjöfartsverket.se för mer information om mälarprojektet och broavstänging.