NÄRINGSLIVSFORUM 2019

Idag gick årets Näringslivsforum av stapeln, ett forum där Södertäljes företagare, politiker och tjänstemän möts för att diskutera företagsklimatet i Södertälje.

På årets Näringslivsforum fick vi höra om den nyinrättade politiska styrgruppen för näringslivsutveckling och deras ambitioner med att förbättra företagsklimatet. Vi fick även ta del av färska kundundersökningar (Nöjd Kund Index och Svenskt Näringslivs mätning) där företagen svarat på hur de upplever kommunens service.

Dessutom presenterades ett pågående arbete där 80 företagare djupintervjuats gällande deras dialog med kommunen samt 15 tjänstemän. Resultatet av djupintervjuerna skall sedan bearbetas i en Gapanalys som sedan skall presenteras den 12 juni. I dag fick vi en första inblick i vad företagen tycker. Fokusområdena i de externa intervjuerna gällande service var:

  • Information- företagen vill ha tydlig information och kravspecifikation så att missförstånden minimeras.
  • Tillgänglighet- Tillgängligheten i Södertälje kommun upplevs generellt som bra, men företagen tycker att det skulle underlätta mer om det fanns direktnummer och mailadresser till ansvariga tjänstemän. En företagslots skulle vara att föredra.
  • Bemötande- Företagen uppskattar bra dialoger, lyhördhet och tillmötesgående och engagerade handläggare.
  • Kompetens- Företagen uppskattar när handläggare är kunniga men även har en ambition att sätta sig in och förstå olika ärenden.
  • Rättsäkerhet- Skall vara lättillgängligt och tydligt.
  • Effektivitet- Företagen önskar att handläggarna upplyser när det sker förändringar och ger tydlig information så att handläggningstiderna blir kortare.

På frågan vad är viktigast för dig i kontakten med kommunen så svarade dagens deltagare:

  1. Bemötande
  2. Tillgänglighet
  3. Kompetens

Näringslivsforum 2019

Näringsliv Södertälje

Näringslivsforum - röster från dagen

Företagare, politiker och tjänstemän möttess för att diskutera företagsklimatet i Södertälje.