Näringslivsforum 23 maj 2019

Politiker och tjänstepersoner i Södertälje kommun bjuder in dig som företagare till diskussion kring utmaningar, utbyte av erfarenheter och hur vi tillsammans kan samverka för ett bättre företagsklimat.

På årets Näringslivsforum får vi höra om den nyinrättade politiska styrgruppen för näringslivsutveckling och deras ambitioner med att förbättra företagsklimatet.

Vi får även ta del av färska kundundersökningar (Nöjd Kund Index och Svenskt Näringslivs mätning) där företagen svarat på hur de upplever kommunens service. Dessutom pågår ett arbete där 80 företagare djupintervjuats gällande deras dialog med kommunen. I dag får vi en första inblick i vad de tycker.

Missa inte tillfället att vara med och påverka arbetet för ett bättre företagsklimat.

Program för årets Näringslivsforum

Anmäl dig till Näringslivsforum den 23 maj

  • Datum: 23 maj 2019 
  • Tid: kl. 08.00-10.00. Frukost serveras från kl 07.30 till och med 08.00 då scenprogrammet börjar.
  • Plats: Stadshuset. Lokal: Trombon

Varmt välkommen!