Nu börjar vi med sandsopningen

Nu blir våra gator samt gång- och cykelvägar vårfina. Pershagen, Brunnsäng och centrum blir först ut i år med sandsopningen.