Nu byter vi lärplattform

Under sommaren har vi i Södertälje kommun bytt lärplattform från PingPong till Vklass

Vad innebär det för mig som vårdnadshavare?

Lagom till skolstart kommer du att behöva ladda ner en app som heter Vklass till din telefon eller surfplatta. Det här gör du för att kunna ta del av den digitala informationen som kommer ifrån skolan. Även länken på kommunens webbplats har bytts ut. Om du sparat den gamla länken i favoriter kan det vara bra att gå in och uppdatera länken. 

Här kan du logga in på lärplattformen Vklass

Varför byter kommunen lärplattform?

Avtalet med den tidigare lärplattformen PingPong har gått ut och då gjordes en ny upphandling. Utbildningskontoret ville också få med alla skolformer (förskola, grundskola och vuxenutbildningen) i den nya lärplattformen, för att öka likvärdighet och tillgänglighet. Från och med hösten 2019 kommer alla skolformer i Södertälje kommun att använda sig av samma lärplattform. Det här betyder också att det blir lättare för dig som vårdnadshavare att följa dina barns skolgång digitalt. Kommunens nya lärplattform Vklass är en tjänst för förskolor och skolor där lärare, elever och vårdnadshavare bland annat kan samarbeta, kommunicera och anmäla frånvaro.

Några nyheter i lärplattformen Vklass

Om eleven inte kommer till lektion så skickas ett sms eller ett e-post meddelande till dig från lärplattformen. Vid fler frånvarotillfällen samma dag skickas meddelande ut endast för första tillfället. En gång i veckan skickar också lärplattformen utt ett e-postmeddelande till vårdnashavarna som sammanställer veckans nyheter.

Täljegymnasiet kommer att ge all information via Vklass, så det är viktigt att du tillåter notiser via appen eller går in regelbundet via datorn. Det är också viktigt att kontaktuppgifterna där är korrekta.