Nu installeras besöksräknare i centrum

Nu installeras besöksräknare i Södertälje centrum. Syftet är att få statistik på hur många besökare som rör sig på gågatan och Stora torget.

- Det är viktigt för oss att mäta hur många besökare vi har under olika typer av aktiviteter för att kunna utveckla vårt arbete med centrum, säger Aljoša Lagumdžija, centrumchef i Södertälje.

Det som installerats på flera platser på gågatan samt på Stora torget i centrum är noder som räknar hur många besökare som rör sig under olika tider på dagen. Besökaren räknas genom att man har wifi-sökningen påslagen i mobilen, något som de flesta har idag.

- Tanken med detta är att kunna mäta antalet besökare under året. Framförallt är vi intresserade av att mäta hur många människor som besöker våra olika evenemang och aktiviteter i centrum. Det hjälper oss att planera för vilka evenemang som vi ska fortsätta med eller vilka andra typer av evenemang vi ska satsa på, säger Aljoša Lagumdžija.

Besöksräknaren kommer också att ge information om hur flöden ser ut vilket kommer hjälpa kommunen i arbetet med ombyggnationen av gågatan och planerandet av evenemang.

Det är bara statistik över antalet besökare som kommer att sparas. Det kommer alltså inte att samlas in någon ytterligare information kring besökaren. Systemet Bumbee labs används redan idag av andra städer.

- Detta är en del i arbetet där Södertälje siktar på att bli Årets stadskärna 2023. Vårt mål är att skapa en ännu mer attraktiv stadskärna. Södertälje stadskärna ska fyllas med liv och rörelse under större delen av dygnet och vara ett självklart och spännande val för handel, företag, boende och för att mötas, säger Robil Haidari, utvecklingsstrateg på Södertälje kommun.

Detta är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Centrumföreningen och fastighetsägarna inom samverkansplattormen ”Södertälje City i samverkan”.