2019

Nu påbörjas renoveringen av gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen

2019-08-08

Ett underhållsarbete kommer att genomföras av gång- och cykeltunneln som ligger under Stockholmsvägen, i förlängningen av Aspegrensvägen. Arbetet påbörjas under vecka 32 och avslutas under senhösten. Tunneln kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik under arbetet.

Trafiken i gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen påverkas inte av arbetet, tunneln är öppen i båda riktningarna under hela byggtiden. Även biltrafiken på Stockholmsvägen kommer att vara opåverkad.

Däremot kommer gång- och cykelvägarna som löper längs med Stockholmsvägen att påverkas. Endast en sida är öppen åt gången.

När den södra gång- och cykelvägen är avstängd är norra öppen. Och när norra sidan renoveras hålls södra öppen. Se bild. Skyltning om detta sätts upp vid Birkakorset och Östergatan.

Bild som visar Stockholmsvägen, med markering för gång- och cykeltunnel.

Se avstängningar markerat i rött och blått. När den norra sidan är stängd är den södra sidan öppen.

Informationsansvarig: Jennifer Jonsson, samhällsbyggnadskontoret