Nu pågår krisberedskapsveckan

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Ett förändrat klimat kan göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare. Händelser i omvärlden kan ge brist på vissa livsmedel. Störningar i viktiga it-system kan påverka elförsörjningen.

Just nu pågår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, årliga kampanj som genomförs runtom i landets kommuner för att öka människors beredskap inför samhällskriser. I år riktar kampanjen särskilt in sig på unga, 13-19 år. Syftet med kampanjen är att få människor att reflektera över hur de kan klara en situation när samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Sveriges kommuner ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Men du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakad den.

Förra året skickades broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll i Sverige. Om du inte har den kvar finns ett begränsat antal ex finns också på Kontaktcenter i Stadshuset och på Stadsbiblioteket i Lunagallerian. Du kan också ladda ner den på olika språk och i olika format på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se Den riktar sig till privatpersoner med övergripande och generell information om beredskapen för kris och krig. Här finns också:

  • checklistor, tips och råd på en god hemberedskap,
  • poddradioserien Om krisen kommer som levande och personligt speglar människors erfarenheter av olika kriser, men också ställer frågor till experter inom allt från hemberedskap till evakuering och översvämning,
  • instruktiva filmer om hur man kan packa sin krislåda (se separat ruta),
  • fördjupande information om det som tas upp i broschyren Om krisen eller kriget kommer, exempelvis informationspåverkan, olika varningssystem, Sveriges totalförsvar och om olika hot och risker.

Krisberedskapsvecken genomförs för tredje året i råd av MSB, tillsammans med kommuner, länsstyrelser frivilligorganisationer och andra aktörer.

Länk till dinsäkerhet.se