Ny e-tjänst för att åter ansöka ekonomiskt bistånd

Nu finns en e-tjänst för återansökningar av ekonomiskt bistånd. E-tjänsten ger säkrare handläggning och frigör tid för klienternas möte med socialsekreterarna. Du hittar tjänsten under E-tjänster och blanketter på kommunens webbplats.

Genom e-tjänsten ”Ekonomiskt bistånd – återansökan” kan nu medborgare som har beviljats ekonomiskt bistånd för en månad återansöka om behovet finns kvar kommande månad. De loggar då in och identifierar sig med ett mobilt bank-id. I samband med ansökan kan handlingar bifogas genom att scanna eller fotografera underlagen. Har man tillgång till bank-id ska ansökan göras via
e-tjänsten. Den som inte har det kan ansöka via pappersblankett hos arbete och försörjning (tidigare försörjningsstöd) eller kontaktcenter i Stadshuset.

– Införandet av e-tjänsten frigör tid som tidigare lagts ner på manuell granskning av underlag, säger Anna Flink, resultatområdeschef för arbete och försörjning. Medarbetare i verksamheten får nu mer tid att stödja klienter i att nå självständighet i sin ekonomiska situation i stället för att stanna i bidragsberoende.

Arbete och försörjnings myndighetsuppdrag är att utreda rätten till ekonomiskt bistånd för varje månad, vilket betyder att en ny ansökan ska skickas in. Det man ansöker om ska styrkas med rätt underlag och ansökan granskas mot andra myndigheter. E-tjänsten ger även ökad kvalité på ansökningar och förbättrad rättsäkerhet vid utredning. På så sätt kan ett ökat fokus läggas på att sökande ska få stöd att bli självförsörjande.

– Vi vill leverera bättre service och tjänster till våra medborgare. Det gör vi nu genom att introducera en e-tjänst för återansökningar av ekonomiskt bistånd inom arbete och försörjning. Det leder också till ett mer effektivt arbetssätt och skapar utrymme för mer tid för klienterna, säger Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef. 

Till hösten kommer kommunen att automatisera delar av de interna processerna med Robotic Process Automation. RPA, vilket kommer att öka effektiviteten ytterligare och snabba på behandlingstiden.

E-tjänst "Ekonomiskt bistånd - återansökan"