2019

Ny webbkarta

2019-11-28

Idag har tjänsten för webbkartan bytts ut mot ISY Map.

Tjänsten för webbkartan har idag bytts ut till en som baseras på ISY Map. Bytet görs eftersom de gamla tjänsten Gismo baseras på föråldrad teknik.

I webbkartan kan du till exempel via kartskikt hitta idrottsplatser, skolor, gällande detaljplaner och mycket annat. Dessutom kan du växla bakgrundskartan till flygfoto för att se kommunen från ovan.

Se den nya karttjänsten här