Nya chefer på socialkontoret och omsorgskontoret

Idag har kommunstyrelsen fattat beslut om tillsättningen av chefer till kommunens två nya kontor för social- och omsorgsfrågor. Karin Björkryd har utsetts till ny chef för omsorgskontoret och socialkontorets nya chef är Annika Rådström.– Jag är mycket nöjd med kommunstyrelsens beslut, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Karin Björkryds bakgrund och gedigna erfarenhet av omsorgsfrågor är ett viktigt tillskott för omsorgskontoret och dess utveckling.  Hon har bevisat att hon kan leverera konkreta resultat mot höga och svåra mål inom omsorgen. I Södertälje är dessa frågor högt prioriterade, och i det arbetet kommer Karin Björkryd att spela en nyckelroll. 

– Jag är också glad att vi får behålla Annika Rådström, säger Rickard Sundbom. Hon har haft en lång karriär i kommunen, och som tillförordnad socialdirektör har hon visat stor kompetens och har lett kontoret med trygg hand. För mig är det viktigt att skapa förutsättningar för karriärmöjligheter och Annika Rådström är ett mycket gott exempel på det.

Karin Björkryd arbetar idag som områdeschef i Eskilstuna kommun, med ansvar för kommunens samlade hälso- och sjukvård. Hon har en drygt 20 år lång bakgrund inom vård- och omsorgsverksamheter i kommuner och landsting, ursprungligen som sjukgymnast och senare som verksamhetsutvecklare och chef. Hon har en har en utbildningsbakgrund som sjukgymnast och har därefter bland annat bedrivit universitetsstudier i ekonomi och juridik.


– Jag ser både fram emot att ta mig an de utmaningar som Södertälje kommun står inför men också att utforska allt det goda som görs i verksamheterna, säger Karin Björkryd. Jag är väldigt nyfiken på Södertälje och ser fram emot att lära känna staden och organisationen.


Annika Rådström har en mångårig yrkeskarriär inom socialtjänsten i Södertälje kommun. Efter 12 år som socialsekreterare har hon alltsedan år 2000 arbetat som chef på olika nivåer i kommunen, och arbetar idag som tillförordnad socialdirektör för socialnämndens verksamheter. Hon har en utbildningsbakgrund som socionom och har därefter vidareutbildat sig med högskolestudier inom olika delar av socialt arbete.

– Jag är glad över förtroendet att få fortsätta arbetet med de spännande utmaningar som socialtjänsten står inför, säger Annika Rådström. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och jag vill tillsammans med duktiga och kompetenta medarbetare fortsätta arbetet med rättsäker handläggning och effektiv resursanvändning. Socialtjänsten är i ständig förändring och det ska bli spännande att arbeta med utvecklingen framöver.


Mer information:

Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun, 08-523 010 81, rickard.sundbom@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

 

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje