Nya tag för Eklundsnäs

Eklundsnäs camping har stängt och området står inför nya möjligheter när utvecklingsarbetet kör igång.

Kommunstyrelsen fattade beslut, i maj 2018, om nedläggning av campingen som funnits på Eklundsnäs. Beslutet ger också platsen möjlighet att utvecklas till rekreationsområde för Södertäljeborna.

I dagarna har de sista campingvagnarna flyttats från området och vi har startat arbetet med att lyfta miljön - just nu främst med att röja, städa upp och frakta bort bråte. I sommar är vår förhoppning att kunna erbjuda badgästerna servering i kiosken.

Redan idag ger området tillfällen för friluftsliv – det finns både badplats och vandringsleder. I framtiden hoppas vi att Eklundsnäs, bland annat, ska kunna erbjuda fler alternativ till motion och fina naturupplevelser året om för både Södertäljebor och våra besökare.

Kite Eklundsnäs

Fotograf: Stefan Bohm