PlaymÄkers i hemtjänsten!

Som en del i projektet "Förbättrade arbetsvilkor inom äldreomsorgen" har man i Järnas hemtjänst börjat utforska hur hemjänstpersonal kan arbeta med digitala verktyg som surfplatta.

I projeket har man valt att invlovera PlaymÄkers för att komma med tankar och tips om hur främst surfplattan och appar kan användas i mötet med den äldre.

En vision för projektet är att arbeta med digtala verktyg så att hemtjänstpersonal beställer mat på nätet tillsammans med den äldre. På så vis kan man vara överens om de exakta varorna blir de rätta, samt att personal slipper bära på tunga påsar. 

Surfplattan innebär också att den sociala samvaro stimuleras med hjälp av att personal och äldre letar upp bilder från t ex gamla Järna, tjuvtitta på barnbarnens gator och aktuella program i sin närhet.