Projketkontoret för Nya Brunnsäng invigs

Nu är det dags att öppna portarna till Projektkontoret för Nya Brunnsäng! Här får alla chansen att komma in med idéer och tankar på hur man vill att området ska utvecklas.

Under september och oktober 2019 kommer Södertälje kommun, Telge Fastigheter och HSB Södertälje finnas på plats i Brunnsängs centrum för att samla in kunskap och tillsammans med medborgare diskutera hur Brunnsäng kan utvecklas i framtiden.

Syftet med att öppna ett projektkkontor är att träffa de som bor och verkar i Brunnsäng och höra hur de upplever området. Det är viktig information för att kunna driva utvecklingen av området i rätt riktning.

Den 14 september är det invigning av projektkontoret i Brunnsängs centrum och vi bjuder då in till öppet hus mellan kl. 11.00-14.00. Projektkontoret kommer sedan vara bemannat varje tisdag kl. 13.00–16.30 från och med den 17 september till och med den 22 oktober.

Avslutningsvis kommer det bli öppet hus, den 24 oktober mellan 16.00 och 19.00, med utställning och återkoppling från höstens dialogprocess. 

Följ Nya Brunnsängs utveckling, se strukturplan och svara på vår enkät på projektsidan www.sodertalje.se/brunnsang