Prövning

Under läsåret 19/20 kommer vi att erbjuda 4 olika prövningar.

Följande datum för prövningar VT20 är:

2 mars klockan 08.30-11.30 

18 maj klockan 08.30-11.30

Anmälan till dessa prövningar görs digitalt genom att fylla i blanketten ”Anmälan till prövning”.  Anmälan till Prövning mall.pdf                        

Denna blankett skall lämnas in 3 veckor innan prövningen (om inget annat angivits) via mail till Wiktoria Lundbergh, administratör Täljegymnasiet. wiktoria.lundbergh@sodertalje.se

Vid frågor kring prövningar kontakta Gustav Johansson, enhetschef Täljegymnasiet. gustav.johansson@sodertalje.se