Renovering av förbindelser kring Mälarbron

Bild som visar avstängning av vägsträckan Kattsvansen.

Den 7 augusti inleder kommunen en renovering av viktiga förbindelser kring Mälarbron. Bron under Mälarbron, på Västra Kanalgatan, är i behov av underhåll och reparation. Samma sak gäller för Kattsvansen och gång- och cykelrampen.

Arbetet kommer att pågå i cirka tio veckor. Under denna tid är trafiken helt avstängd på Kattsvansen och en del av Västra Kanalgatan. Gångtrafikanter och cyklister kommer inte kunna använda rampen på Mälarbrons norra sida.

Busstrafiken som normalt kör via Västra Kanalgatan leds om via Nygatan och Jovisgatan. Busshållplatsen Paradisgränd kommer därför vara avstängd under byggtiden.

- Det här är nödvändigt underhålls- och reparationsarbete av broarna för att fortsätta upprätthålla en bra standard, säger Jennifer Jonsson, projektledare för brorenoveringarna.

Borttagna P_platser.jpg

En del p-platser tas tillfälligt bort på Jovisgatan, Nygatan och Västra Kanalgatan under renoveringen. De är markerade i lila på bilden.

För att bussarna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt kommer en del parkeringar att tillfälligt tas bort på Jovisgatan och Nygatan. Ett antal p-platser på Västra Kanalgatan tas också bort tillfälligt på grund av avstängningen.