Samverkan och tidiga insatser bakom att färre barnfamiljer drabbas vid vräkning

Det goda samarbetet i Södertälje mellan hyresvärdar, kronofogden och socialtjänst har lett till färre barnfamiljer står utan bostad efter vräkning. Genom att hyresvärdarna numera flaggar upp obetalda hyror för socialtjänsten kan de agera och titta på vad de behöver hjälp med. Genom att tidigt kunna kontakta de boende på adressen kan socialtjänsten i tid finna en lösning på barnfamiljens bostadsproblem. Det kan röra sig om sociala aspekter, missbruk eller behov av ekonomiskt stöd. Det har även visat sig att det finns en del fusk och oegentligheter i det som uppmärksammats.

Södertälje har tidigare år stuckit ut i statistiken över vräkta barn. I år har Södertälje lyckas halvera antalet vräkningar jämfört med förra året, från 24 förra året till tolv i år. Genom tidiga insatser, tät samverkan och gemensamma krafttag har myndigheterna och bostadsbolagen lyckas vända utvecklingen

En skillnad från tidigare är att hyresvärdarna flaggar upp obetalda hyror för socialtjänsten, inte bara skicka påminnelser till hyresgästen. Tidigare skickades påminnelser om obetalda hyror skickades till innehavaren av hyreskontraktet, inte barnfamiljen som bodde i lägenheten. När hyresgästen med kontraktet upphörde betala hyra ledde det till vräkning av boende i lägenheten. Detta ledde till att barnfamiljer ställdes på gatan trots att de betalat förskottshyra till hyreskontraktsinnehavaren. Socialtjänsten konstaterar därför att vräkningsstatistiken innehåller en hel del fel som i många fall bottnar i svarta hyreskontrakt.