X Sjukanmälan och Ledighet

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare i lärplattformen Vklass senast kl 07.30 innan skoldagen börjarn: Logga in i Vklass 

Ledighetsansökan

18 § 7 kap, Skollagen (2010:800) följer att en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får rektorn bevilja längre ledighet.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än två dagar.

Ledighetsansökan görs i lärplattformen Vklass: Logga in i Vklass