Slussenbygget försenas med två år

Sjöfartsverket är försenade med ombyggnaden av slussen i Södertälje. Projektet kommer att ta två år mer än beräknat och kosta dem nästan en miljard kronor mer än förväntat.

Sedan 2016 har Sjöfartsverket arbetat med att bredda och förnya slussen så att längre och bredare fartyg ska kunna passera genom Mälaren. Dessutom ska Sjöfartsverket bygga nya gång- och cykelvägar längs båda kanalens sidor.

Arbetet beräknades från början ta tre år och stå färdigt 2019. Nu räknar man med att arbetet blir färdigt först 2021.

Läs mer om förseningen på Sjöfartsverkets hemsida.