Slussgatan avstängd 5–7 augusti

Sjöfartsverket kommer att asfaltera Slussgatan på dagtid mellan den 5 och 7 augusti. Det innebär att biltrafiken stängs av mellan 07.00 och 19.00.

Bussar, räddningstjänsten, fotgängare och cyklister kommer dock att kunna färdas på Slussgatan under dessa dagar. Att Sjöfartsverket asfalterar beror på att vägen har fått skador efter spontningar av slussen.

Läs mer på Sjöfartsverkets webbplats.