2019

På väg mot slutbetyg från Vuxenutbildningen?

2019-05-14

Slutbetyg kan endast utfärdas till och med 2020-07-01, enligt övergångsregler fastställda av regeringen.  Slutbetyg är ett rektorsbeslut enligt förordningen (2002: 2012). Vanligtvis består ett slutbetyg av betyg inom skalan MVG – IG. Även nya betyg (A – F) kan ingå i ett slutbetyg.

Kontakta studievägledare för information och slutbetygsplanering

Med vänlig hälsning

Vuxenutbildningen Södertälje