Södertälje är starkast i Sverige när detaljhandeln växer

Södertälje är starkast i Sverige när den fysiska handeln växer, visar en rapport från Handeln i Sverige, HUI. Det handlar om en tillväxtökning om 6 procent, motsvarande 286 miljoner kronor, som ger Södertälje den största utvecklingen för detaljhandeln i riket.

– Detta är mycket glädjande, säger Aydin Aho, tillförordnad näringslivschef på Södertälje kommun. Vi är en kommun som växer där fler och fler stora varumärken väljer att etablera sig. Vi har ett bra läge med god infrastruktur, ett växande näringsliv och goda möjligheter till kompetensförsörjning.

Siffrorna har publicerats i databasen HUI:s rapport Handeln i Sverige 2019. HUI:s analytiker Rickard Johansson tror att etableringen av Ica Maxi och Biltema i Morabergs köpcentrum har bidragit till de starka siffrorna.

– När du får nya stora etableringar i en stor region så blir effekten tydlig då flödena förändras över kommungränserna, säger Rickard Johansson till tidningen Fastighetsvärlden.

– Detta är en stark signal på att köpkraften i Södertälje är högre än tidigare, säger Aydin Aho. Det kommer göra oss mer attraktiva för företag att etablera sig här och det är ett gott betyg åt de satsningar som gjorts de senaste åren gällande utvecklingen av kommunen. Det ingjuter gott mod i hela kommunen, vi är på rätt väg.