Södertälje först i Sverige med roboten Kim

Södertälje och Ekerö kommuner är först i Sverige med att lansera chatboten Kim, en digital medarbetare (AI Chatbot) för att svara på medborgarnas vanligaste frågor. Kim finns från och med idag på kommunens webbplats sodertalje.se dygnet runt.  


– Tillgänglighet och förbättrad service är viktiga områden i digitaliseringsprocessen. Jag tror och hoppas att vi genom vår nya digitala medarbetare ska kunna uppnå större medborgarnytta genom möjlighet att ställa frågor till oss dygnet runt alla dagar i veckan, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

– Vi vill med digitaliseringens hjälp hitta nya lösningar som underlättar för våra medborgare, säger kommunikations- och digitaliseringschef Maria Dahl Torgerson. Vi behöver också frigöra tid för att våra medarbetare ska kunna ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter. Den här satsningen innebär ytterligare ett steg mot ett digitalt Södertälje.

Chatboten Kim arbetar inledningsvis med frågor som rör kultur- och fritidsområdet, men kommer så småningom kunna svara på frågor som berör alla kommunens verksamheter. Kim gör det lättare för medborgare att hitta rätt information snabbt på webben. Tekniken leder även till ökad kännedom om vilka behov Södertäljeborna har genom analys av hur chatten används och vilka frågor som ställs. Metoden att använda en robot som digital medarbetare tillämpas redan i cirka 70 norska kommuner.

Det här är en del av Södertälje kommuns digitala satsning för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt och processer. I slutet av april lanseras mjukvaruroboten Ragnhild, som bygger sin teknik genom Robotic Process Automation, RPA. Ragnhilds första uppdrag är repetitiva arbetsuppgifter inom kommunens interna arbete, men kommer att kunna användas för både interna och externa arbetsuppgifter.

Mer information:

Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef, 08-523 067 19, maria.dahl-torgerson@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje