Södertälje kommun i pilotprojekt kring psykisk ohälsa

Schizofreniförbundet har utvecklat en utbildning som vänder sig till olika yrkesgrupper som möter dysfunktionella familjer med barn. Inom socialpsykiatrin i Södertälje har man som en av de första kommunerna i Sverige börjat driva utbildningen i egen regi.

Syftet med utbildningen, som pågår under en dag, är att avstigmatisera orosanmälningar och få en ökad samverkan mellan olika instanser inom kommunen. Utbildningen handlar om att se barnen i ett tidigt skede. På så sätt kan man få till insatser som resulterar i att stödet till föräldrarna utvecklas, så att färre barn behöver placeras.

Schizofreniförbundet har utbildat 5000 personer under en tvåårsperiod. Nu kommer Södertälje att föra utbildningen vidare. Behovet är stort. Man räknar med att det i dag finns 100 000 barn i Sverige som lever i dysfunktionella familjer.

– Utbildningen är fantastisk och riktar sig till alla oavsett yrke. I första skedet har vi fått med nyckelpersoner inom förskola och skola där barn som far illa kan upptäckas tidigt. Men drömmen är förstås att få alla att gå utbildningen, säger Emma Hellström, gruppledare på socialpsykiatriska rehabiliteringsenheten.

Under utbildningsdagen tittar deltagarna på filmen ”Flickan, mamman och demonerna” av Suzanne Osten. Den handlar om en mamma som låser in sig i lägenheten med sin dotter – och om demonerna som styr, och tar över, mammans liv. Den psykiska ohälsan skildras ur barnets perspektiv.

– Idag ser vi en ökad negativ trend inom barns psykiska ohälsa från låg ålder och fram till unga vuxna, barn som försvinner från skolan och faller mellan stolarna. Detta ställer i sin tur större krav på vårdnadshavare, vilket bland annat leder till ökade sjukskrivningar. Vi tror att vi kan förbättra insatserna och samverkan genom att utbilda övriga instanser inom kommunen.

Utbildningen är flexibel och kan anpassas efter verksamheterna. Den kan även anpassas för barn från åk 4. Nästa utbildningstillfälle är den 29 oktober i Stadshuset. Frågor om satsningen? Mejla till emma.hellstrom@sodertalje.se