Södertälje prisade lärare och elever

I måndags delade Södertäljes utbildningskontor ut utmärkelser till lärare och till elever i åk 9 som utmärkt sig särskilt.

Det är tredje året i rad som stipendier delas ut till förskollärare och lärare som tydligt förbättrat kvaliteten i undervisningen och som aktivt arbetat för skolans eller förskolans uppdrag. Det som de har åstadkommit ska också kunna kopplas till utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete.

Dessutom delades sex utmärkelser ut till elever i åk 9 som visat att de tagit ansvar för sin utveckling under högstadiet och uppvisat en god kunskapsutveckling.

– Vi gör det här för att vi vill uppmuntra elever till goda studieresultat och målmedvetet arbete. Vi vill också uppmuntra och lyfta fram förskollärare och lärare som på ett framgångsrikt och systematiskt sätt har utvecklat undervisningen. De som tar ett sådant ansvar har stor betydelse för alla i vårt fortsatta arbete. De är förebilder, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör.

Utöver de kommunala priserna delade näringslivet i Södertälje, som representerades av Astrazeneca och Scania, ut ett stipendium till tre framstående elever inom det naturvetenskapliga området.

– Allt vi gör för att utveckla skolan måste i slutändan leda till att eleverna kan anstränga sig lite mer i skolarbetet och att lärarna kan utveckla sin undervisning en nivå till. Idag lyfter vi därför fram och belönar elever som har varit förebilder genom att anstränga sig och lärare som verkligen har utvecklat kvaliteten i undervisningen på ett föredömligt sätt. Och det känns också bra att tillsammans med de stora exportindustrierna i Södertälje dela ut naturvetarpriset till tre elever, säger Elof Hansjons, utbildningsnämndens ordförande.