Södertälje rankas högt i ny skolundersökning

Lärarnas riksförbund har gjort en jämförande skolundersökning som tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar. I denna undersökning rankas Södertälje som 18:e kommun av 290.


I undersökningen har förbundet mätt fyra områden för att försöka ge en rättvis bild av hur olika kommuner ansvarstagande för grundskolan står sig i förhållande till varandra.

Det man mätt är

  1. Undervisningskostnad per elev
  2. Lärarlöner
  3. Lärarbehörighet
  4. Elevresultat

Alla kommuner i Sverige har jämförts som skolhuvudmän. Därefter vägdes områdena samman till ett totalresultat. Eftersom alla kommuner inte har gymnasieskolor i egen regi har uppgifter om grundskolan använts. I undersökningen har Lärarnas riksförbund bland annat tagit hänsyn till andelen nyinflyttade elever, föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå och socioekonomiska faktorer.

När det gäller området elevresultat ligger Södertälje kommun på trettonde plats och sammantaget på plats 18.

Mer information:

Elof Hansjons, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden (S), 08-523 025 78, elof.hansjons@sodertalje.se

Monica Sonde, utbildningsdirektör, 08-523 019 99, monica.sonde@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje