Södertälje satsar på vidareutbildning av förskollärare och lärare

Under de närmaste åren ska Södertälje kommun vidareutbilda legitimerade förskollärare och lärare inom specialpedagogik. Varje år kommer tio medarbetare att få delta i denna satsning. Totalt blir det 30 nya specialpedagoger eller speciallärare.

Studieformen är en distansutbildning på halvfart under tre år, och de som antas får en "utbildningspeng". Det innebär att de får sin utbildning betald samtidigt som de arbetar halvtid på sin ordinarie förskola eller skola. Utbildningen finansieras med medel från kompetensförsörjningsfonden, en fond som ska göra det möjligt för anställda att lyfta sin kompetens och skapa nya karriärvägar.

- Alla kommuner behöver fundera mer på vad man själva kan ta ansvar för när vi har brist på lärare och speciallärare. Nu kliver Södertälje kommun in och ger våra medarbetare möjlighet att kunna utvecklas i vår organisation, säger Elof Hansjons, utbildningsnämndens ordförande.

Utbildningarna ingår i satsningen Framsteg som syftar till att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för lärare. Som en del av denna satsning utvecklar kommunen lärare och skolledare genom förstärkt introduktion, kollegialt lärande och möjlighet till fördjupande spetsutbildningar.

 – Specialpedagoger och speciallärare är bristyrken, och de är viktiga i arbetet med att stärka kvaliteten i undervisningen och för att förbättra resultaten. Dessutom bidrar de till att skapa bättre förutsättningar för lärare i deras undervisningsuppdrag, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör.

Det finns 18 utbildningar för speciallärare och sju för specialpedagoger som inleds under kommande höst och de omfattar vardera 90 högskolepoäng (hp). Varje lärare söker utbildningen själv och därefter gör utbildningskontoret ett urval.