Södertälje får skolans likvärdighetspris

Södertälje kommun tilldelas Skolans likvärdighetspris 2019. Vi får priset eftersom vi under flera år haft en medveten styrning av skolans organisation, kvalitetsarbete och resurser för att motverka skolsegregation.

Priset delas ut av Nätverket för en likvärdig skola, som består av skolforskare, skribenter, verksamma i skolan och fackligt förtroendevalda lärare. De skriver i sin motivering att Södertälje kommun gjort insatser för att stödja skolledare och rektorer i utsatta områden. Detta har lett till tydliga resultatförbättringar i elevers meritvärden och gymnasiebehörighet.

– Det är ett stort pris att få och det förpliktigar. Det finns inget viktigare än att göra sitt yttersta för att ge alla barn lika möjligheter att lyckas i skolan. Priset visar att vi har kommit en bit på vägen, men vårt fokus är alltid på det som återstår att göra. Med priset följer ett moraliskt ansvar att fortsätta vara i framkant för likvärdighet i skolan, säger Elof Hansjons (S), utbildningsnämndens ordförande.

Han fortsätter:

– Ytterst är detta ett pris till alla de lärare i vår kommun som arbetat hårt med att utveckla undervisningen och till alla de elever som ansträngt sig för att lyckas i sina studier.

Utdelningen av priset kommer att ske fredagen den 4 oktober under ”Jämlikhetsdagen” som arrangeras av ABF Stockholm, Jämlikhetsfonden, Katalys och Nätverket för likvärdig skola.

– Jag är stolt och glad och ser detta pris som ett bevis på att vi är på väg åt rätt håll och att vi fokuserar på rätt saker, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör, om priset.

Alla kan nominera till Skolans likvärdighetspris. Sedan utser Nätverket för en likvärdig skola den kommun som ska få utmärkelsen.

Den kommun som får Skolans likvärdighetspris kan till exempel ha arbetat med:

  • En medveten styrning av skolans organisation och resurser för att motverka skolsegregation.
  • Stöd och utbildningsinsatser för skolledare och lärare som arbetar i utsatta områden och skolor.
  • Metoder för att säkra att erfarna lärare arbetar i alla kommunens skolor.
  • En verksamhet som fångar upp elever som inte går i skolan.
  • Ett riktat stöd för att alla ska klara grund- och gymnasieskolan.