Södertäljes nya kompetensmässa

Välkommen som utställare på Södertäljes nya kompetensmässa med fokus på karriär, utbildning och rekrytering

Mässan riktar sig till alla små och stora företag som har rekryteringsbehov.

  • Den riktar sig också till rekryterings- och bemanningsföretag som vill slussa sökanden rätt, etablera nya företagskontakter och bygga på sitt nätverk.
  • Varmt välkomna är också alla utbildningsföretag i regionen med utbildningar inom samhällets bristyrken där rekryteringsbehoven är stora och som snabbt leder till jobb och matchar näringslivets behov. 
  • Vill ni finnas med i marknadsföringen av mässan behöver vi er anmälan senast 1 mars för att få med era loggotyper.

Mässan kommer att äga rum på Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, lördag den 6 april kl 11- 14 .
För utställare ingår 1-2 ståbord tag endast med roll ups etc. Kostnad för att delta på mässan är 2.500 kr exkl. moms.

Anmälan sker till naringsliv@sodertalje.se