Temadagar på Täljegymnasiet

Under två dagar i mars hade Täljegymnasiet värdegrundsdagar med föreläsningar och workshops i viktiga frågor.

Täljegymnasiet hade besök av b la. Juventas under värdegrundsdagarna. De höll i flera workshops och föreläsningar, b la. föreläsningen "Från porrkultur till samtyckeskultur". En annan uppskattad workshop var "Macho or not" där NGO Hero of talk talade om  kamratskap och värderingar. Bahar Shivan, jurist, har i flera år arbetat med hedersrelatert våld- och förtryck. Föreläsningen var inriktad på Bahars egna erfarenheter av det patriarkala systemet med inslag av inspiration för hur det är att studera på universitetet trots motgångar. Hennes föreläsning "Du bestämmer över dtii liv" lockade många.