Tillfällig avstängning av parkeringsplatser vid Järna station

Under 2-3 oktober kommer vissa parkeringsytor att stängas av vid Järna station på grund av geoteknisk undersökning.

Under 2 och 3 oktober kommer provtagning att utföras på olika platser vid parkeringen invid Järna station. Det är en geoteknisk utredning av markens förutsättningar.  Det här blir en del av utredningsunderlaget för framtida upprustningsarbetet av Södra Järnvägsgatan samt parkeringen vid stationen.