Traineeprogram för socionomer får medel från kompetensförsörjningsfonden

Inom socialtjänsten fattas svåra och på många sätt komplexa beslut som påverkar människors liv. Att inleda sitt arbetsliv som socionom inom socialtjänsten kan därför vara särskilt tufft. Därför har resultatområdet barn och ungdom startat ett eget traineeprogram för att rusta nyexaminerade studenter inför de tuffa uppgifterna som väntar i våra verksamheter.

Att sitta i skolbänken är inte detsamma som att möta verkligheten. Det kan alltså bli en tuff start för nyexaminerade studenter om de startar sina karriärer inom till exempel barn och ungdoms verksamheter. Detta blev särskilt tydligt 2015 när det stora flyktingmottagandet ledde till en påtaglig brist av utbildade socionomer.

- Socionomer blev extremt eftertraktade på arbetsmarknaden och det märktes säger Stina Hermansson verksamhetsutvecklare på barn och ungdom. De första åren som följde efter det ovanligt stora flyktingmottagandet hade vi hög personalomsättning.

Det var kort därefter som Camilla Östergren, gruppledare på barn och ungdom, startade studiebesök för socionomer som studerade vid närliggande lärosäten.

- Vi insåg att studenterna behöver få en inblick i vår verksamhet säger Camilla Östergren. Det var avgörande för att de skulle ha oss i åtanke när det blev dags att söka jobb efter studierna.

Studiebesöken fick en positiv effekt, men man såg fortsatt att det var en tuff verksamhet att introduceras i. Därför utvecklades studiebesöken och den verksamhetsförlagda praktiken till ett renodlat traineeprogram. Programmet samordnas och leds av Stina och Camilla.

- Traineeprogrammet består av tre steg förklarar Stina. Det första steget är att de söker till oss vid sin VFU, därefter kan de söka om att bli studentmedarbetare och sista steget är att söka en tillsvidareanställning.

Hur har traineeprogrammet fungerat och vad kommer medlen ur kompetensförsörjningsfonden bidra till?

- Det har fungerat bra, de studenter som gjort VFU har gått vidare i programmet och blivit studentmedarbetare säger Stina. Nu i januari 2019 börjar de första medarbetarna som genomgått hela traineeprogrammet och de är väl förberedda för att arbeta som socialsekreterare på barn och ungdom.

- Medlen ut kompetensfonden möjliggör för barn och ungdom att fortsätta traineeprogrammet med ekonomisk stabilitet, det gör att programmet kan fortsätta under 2019 fortsätter Camilla. Vi kan fortsätta och fördjupa vårt samarbete med olika högskolor och universitet med socionomprogram för att fånga upp och rusta de duktigaste socionomstudenterna inför arbetslivet.