2019

Fortet i Badparken färdigrenoverad

2019-05-16

Fortet i Badparken har nu bytts ut och lekplatsen har öppnat på nytt efter att ha varit stängd under en längre tid.

Under sommaren rustades lekplatsen i Badparken upp. Efter att man tittat närmare på fortet fattade man beslut om att fortet är så pass slitet att även det måste bytas ut.

- Det har blivit ett stort slitage på fortet under åren och trästockarna i jorden har blivit så pass gamla att de har börjat ruttnat, säger Lova Mattsson Kjellqvist, landskapsarkitekt på stadsmiljöenheten på Södertälje kommun.

Under vintern har fortet helt bytts ut till ett nytt. Arbetet har dragit ut på tiden, bland annat på grund av att material som behövts helt slutade säljas under vintern.

Fortet ser likadant ut som förut men det nya fortet har blivit mer anpassat till EU:s säkerhetsdirektiv.

- Fortet är ett så uppskattat lekredskap att vi ville göra en stor åtgärd när vi upptäckte att det var så pass slitet. Nu när fortet är ombyggt kommer det att hålla i 20 år framöver, säger Lova Mattsson Kjellqvist.