2019

Upprustning av bro och tunnel vid Mälarbron (Klaffbron)

2019-07-01

Nu är det dags för upprustning av viktiga förbindelse kring Mälarbron. Bron under Mälarbron, på Västra Kanalgatan är i stort behov av renovering. Samma gäller gångtunneln som går under Kattsvansen och gång och cykelrampen ner från Mälarbron. 

Upprustningen innebär primärt att alla dessa tre kommer att omisoleras. Eventuellt kommer det behöva göras fler åtgärder än själva omisoleringen.

Under denna tid kommer trafiken var helt avstängd på del av Västra Kanalgatan och Kattsvansen.
Gångtrafikanter och cyklister kommer inte att kunna passera via rampen från Mälarbron och ner i tunneln under Kattsvansen.

Busstrafiken som normalt kör vis Västra Kanalgatan kommer att ledas om via Nygatan och Jovisinsgatan. Det här innebär att under renoveringstiden kommer en del parkeringar att tillfälligt tas bort på Jovisgatan för att bussarna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.