Välkommen till 1800-talsveckan på Torekällberget

1800-talsveckan 2019, på Torekällberget

Södertäljes friluftsmuseum väcker historien till liv. Den 28–30 juni, mitt i centrala Södertälje, kan du kliva in i en magisk värld. Möt varietésällskap, musiker, kringelmadamer, badgäster i 1800: s mode, lösdrivare och mycket mer. Redan måndag den 24 juni startar veckan med utvalda temavisningar. Res i tiden: www.1800talsveckan.se

Den 24–30 juni pågår veckan. Måndag till torsdag arrangeras temavisningar. Visningarna tar ungefär en timme och samtliga visningar startar på torget i stadskvarteret kl. 14:00. Här presenteras visningarna.

Öppettider

  • Måndag till torsdag, kl.10.00-16.00
  • FESTIVALDAGAR, fredag till söndag, kl. 11.00–17.00

Fredag till söndag är festivaldagar. Centralt för festivaldagarna är vandringsteatern, folkliga nöjen, musik och att skapa utrymmen för spontana möten.  Museets egen personal är på plats i de kulturhistoriska husen för att ge fördjupad kunskap.

Torekällbergets teatersällskap spelar en vandringsteater som utgår från museets befintliga hus och dess invånare. För att skapa liv rör sig aktörerna dessutom runt på området och skapar små scener här och var. Musik spelas i varje hörn, såsom munspel, blåsorkester och säckpipa.

Vagabönderna roar med skillingtryck och rallarvisor.  Utöver detta möter publiken hantverkare, dockteater, kransågar, torghandel, minitåg, tivoli, kägelspel och mycket, mycket mera. Torekällberget samarbetar med Varieté Karneval med loppcirkus, spådom och kuriosakabinett.

Hela veckan finansieras av statliga sommarlovspengar. Målgruppen är barn 6-15 år och att allt som äger rum har ett tydligt barnperspektiv, men alla åldrar har roligt under denna tidsresa. Det finns verkligen något för alla.  Tack vare de statliga sommarlovspengarna är hela veckans program gratis.

En förglimt

Konstapeln lär sig räkna.
• Du möter människorna som rör sig på vägarna, de som bor i torp och gård.
• Hälsa på hemma hos familjerna i torpet och i bondgården.
• Lyssna på Vagabönderna som spelar på bas och tvättbräda.
• Få ett lyckobrev av lösdrivaren som också spelar på sked.
• Ett varietésällskap visar sina märkvärdiga konster.
• Förbluffas av Trollkarlens magiska trick.
• Förundras över alla konstiga prylar i kuriosakabinettet.
• Var med på en lektion i Lideby småskola.
• Brassensemblen Cornea spelar i stadsparken.
• Roas av loppcirkusen!
• Träffa timmermannen, repslagaren, smeden och andra hantverkare.
• Lär dig mer om konservering.
• Konversera med Kringelmadammen och Badgästen.
• Hitta lustiga fynd på stadens torg.
• Möt fotografen i fotoateljén. -Ta ett unikt porträtt med din egen kamera.
• Hälsa på hemma hos systrarna Pagels som lagar mat och firar namnsdag i Pagelska  gården.
• Prova kägelspel i kägelbanan.
• Bergsmannen visar ångande tekniska nyheter under 1800-talet.
• Åk ett minitåg om du är under 8 år.

Living history, vad är det?

Living History uppstod i USA på 1970-talet. Skådespelare gestaltar karaktärer som skapats baserade på historiska studier. Det är vad du möter fredag till söndag, med tre utvalda teman i fokus: utanförskap, nya tiden och emigration. Frågor lika aktuella nu som då.

1800-talet var en brytningstid och tidseran representerar ett samhälle i förändring. Sverige var vid den tiden ett fattigt land många sökte sig över Atlanten i hopp om ett bättre liv. Samtidigt försvagades kyrkans roll, borgerlig vigsel tilläts och kvinnor fick arvsrätt. 1800-talet var även järnvägens tid och en nyhet i år är det stora loket som nu finns på Torekällberget.

Om Torekällbergets museer

Torekällbergets museer, Friluftsmuseet, Stadsmuseet och Biologiska museet, förvaltar Södertäljes kulturarv och berättar Södertäljes historia för medborgare och besökare. Museerna grundades i början av förra seklet och kring museets historiska byggnader finns trädgårdar, parker och lantrasdjur som speglar livet i Södertälje på 1800-talet. Läs mer om Torekällberget